« Habiter sa ville » - Fondation Auschwitz
Demande de consultation

Het project ‘Thuis in de Stad (onderwijswandelingen)’ wordt gedragen door de vzw Auschwitz in Gedachtenis.

Het is een project waarbij (doorgaans allochtone) jongeren als gids optreden voor wandelingen door multiculturele wijken in de stad.

Dit project leverde de jongeren van het Leonardo Lyceum campus Pierenberg in Antwerpen alvast de Vredesprijs van de stad en de provincie op.

Het initiatief ontstond twee jaar geleden in de lessen levensbeschouwing, op stimulans van de leerkrachten godsdienst, islam en zedenleer.

De leerlingen werden gestimuleerd om eens na te gaan welke bijzondere gegevenheden de stad rijk is – zoals moskeeën, bepaalde culturele buurten of zelfs historische gebeurtenissen zoals de razzia’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ze doken aldus diep in de bijzonderheden van de stad en leerden veel over de al dan niet verborgen diversiteit.

Omdat ze zelf gidsen en hun aanbod presenteren, bracht het project hen als bonus ook nieuwe vaardigheden en een gezonde zelfzekerheid en ondernemingszin bij.

Ondertussen zijn er ook in andere steden afspraken met scholen uit alle onderwijsnetten om dergelijke wandelingen op touw te zetten.

Zie ons tijdschrift Sporen nr. 37, dat volledig aan Thuis in de Stad gewijd werd. Dit exemplaar van ons tijdschrift is bedoeld als ondersteunend materiaal voor leerkrachten die met hun leerlingen een pilootproject van educatieve wandelingen op poten willen zetten.

De bedoeling van ons project is een originele aanpak uit te bouwen om in het onderwijs te werken aan de problematiek van Diversiteit en Verdraagzaamheid.

 
Nos activités sont soutenues par :logo loterie fr logo_fwb   cocof   logo_bnb_fr       Nous sommes membre du BCH : 

Contact

Fondation Auschwitz – Mémoire d'Auschwitz ASBL
Rue aux Laines, 17 boîte 50 – B-1000 Bruxelles
   +32 (0)2 512 79 98
   info@auschwitz.be
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h,
accès de préférence sur rendez-vous.
twfbytin

Devenir membre

Pour devenir membre de l'ASBL Mémoire Auschwitz, participer à ses activités et soutenir ses actions, il suffit de nous contacter et de verser la somme de 40,00 € sur le compte IBAN : BE55 3100 7805 1744 – BIC : BBRUBEBB.
Tout don supérieur à 40 € donnera lieu à une exonération fiscale pour les contribuables belges.

S'abonner

à notre newsletter en français
captcha 
J'accepte la Politique de confidentialité
Le site Internet de la Fondation Auschwitz et de l'ASBL Mémoire d’Auschwitz utilise des cookies pour faciliter la navigation sur ce site web et permettre l’utilisation de ses fonctionnalités. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.