Gericht tot de jongerenintegratie van de allochtone gemeenschap, hun burgergevoel aanscherpen en de democratische waarden verdedigen (in het beroeps, zijn de meeste leerlingen van allochtone afkomst).

 
 

 

 
 

Deze actie wordt geleid door Stichting Auschwitz - vzw Auschwitz in Gedachtenis dankzij de medewerking van de allochtone verenigingen.