7-8/10/2005: Voorbereidende vergadering op het internationale colloquium m.b.t. de ontvangst van het werk van Primo Levi

 

Deelnemende landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen.

12-14/10/2006, De ontvangst van het werk van Primo Levi in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en Israël

Primo Levi, overlevende van het Auschwitzkamp, is een belangrijke figuur door zijn getuigenis. Hij is tevens een schrijver met een aanzienlijk werk. Deze manifestatie brengt een dertigtal specialisten bijeen, behorende tot de universitaire wereld, die zich over zijn uitgaven vragen stelden hoe Levi en zijn werken in de gehele wereld werden ontvangen (België, Frankrijk, Duitsland, Argentinië, Brazilië, Canada, Spanje, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Griekenland, Israël, Italië, Nederland, Polen). De vertalingen lieten soms op zich wachten. Was dit omdat men dergelijke getuigenissen, die soberheid boven een spectaculaire slachtofferrol verkoos, niet wilde horen? Heeft zijn zelfmoord, op 10 april 1987, een weerslag gehad op zijn bekendheid? Is dit een mens is een werk dat nu op het leerprogramma staat in verschillende landen. Werd dit werk snel erkend, of waren externe omstandigheden nodig om de appreciatie aan te wakkeren? Vele vragen dus, die zowel onze lezing van zijn werk betreffen als de gedachte die we ons van deze man maken, hij die een icoon van onze tijd geworden is.

 

primo-levi-a-l-oeuvre

Publicatie:

De handelingen van het colloquium zijn verkrijgbaar in het Frans: P. Mesnard, Y. Thanassekos (red.),
Primo Levi à l'oeuvre. La réception de l’œuvre de Primo Levi dans le monde,
Parijs, Kimé, 2008, 525 p.

Onlinebestelling