Deze studiedag over “De grijze zone” vond plaats op 01 april 2009 in de Franstalige Gemeenschap van België.

Het concept van de “grijze zone” werd voorbereid en geformuleerd door Primo Levi, met name in zijn voornaamste werk, De verdronkenen en de geredden. Dit begrip duidt in eerste instantie de schaduwzone aan die de beulen van de slachtoffers in de nazikampen scheidde. Maar buiten deze toepassing, hield Primo Levi eraan te verduidelijken dat dit begrip meer algemeen toegepast zou kunnen worden in de verschillende samenlevingen onder dictatoriale of totalitaire regimes en zo ook van toepassing kan zijn op moderne samenlevingen met een sterke hiërarchie.

Deze studiedag en de akten die eruit vloeien (zie hieronder) willen duidelijkheid brengen door vanuit een historisch en sociologisch perspectief concrete situaties te belichten. Ook wordt de vraag gesteld omtrent de mogelijkheid van pedagogisch werk te leveren, uitgaande van de lessen die uit de grijze zone werden gehaald.

 

la-zone-grisePublicatie:

De handelingen van deze studiedag zijn verkrijgbaar in het Frans: P. Mesnard, Y. Thanassekos (red.),
La zone grise. Entre accommodement et collaboration,
Parijs, Kimé, 2010, 255 p.

Onlinebestelling