2011 gevaarlijk spel7 april 2011: Studiedag georganiseerd door de vzw Auschwitz in Gedachtenis en Stichting Auschwitz in de Koninklijke Bibliotheek van België

Vanaf het ontstaan van de media met grote verspreiding, begonnen de politieke instanties en politieke regeringspartijen boodschappen te ontwikkelen om hun imago te promoten en hiermee het publiek, waartoe ze zich richtten, te overtuigen. Hiervoor werden stereotypen gecreëerd om de aandacht en, meer specifiek de emoties van het publiek, te katalyseren. Het beeld van de tegenstander of vijand (de eerste werd al snel de tweede) werd veel gebruikt.

Op deze manier heeft men algemene instrumentalisatie gekend van beelden doorheen de toespraken en voorstellingen met politieke doeleinden. Specialisten, die we met hedendaagse publiciteitsmarketing kunnen vergelijken, hebben verschillende strategieën ontwikkeld die erop uit waren de opinies rond zich te scharen en minder om de politieke of sociale werkelijkheid begrijpelijk te maken. Op deze manier heeft de propaganda gewerkt en in de oorlogscontexten, gebruik makend van visuele getuigenissen van afgrijselijkheden, werd ze uiteindelijk een echt wapen. Van dit wapen hebben de totalitaire regimes gebruik gemaakt om een ideologische visie van de wereld te scheppen, van waaruit ze degenen die ze als hun vijanden bestempelen, te weren. Dit hetzij op raciaal, sociaal of politiek vlak.

Deze studiedag focustte zich vooral op de rol van de kunstenaars in de productie, toe-eigening of afwending van propaganda. Samengevat, de limieten, het spel (zowel in de ludieke als mechanische zin van het woord) en de gevaren tussen kunst en propaganda.

Voorstelling en gedetailleerd programma van de studiedag op 7 april 2011 (pdf)

Deze studiedag vond plaats in de Koninklijke Bibliotheek van België (Albertina) in Brussel.

Dit gebeuren wordt voorgezeten door L. Jurgenson (Paris IV / CIRCE – CRECOB) en P. Mesnard (vzw Auschwitz in Gedachtenis)

Simultane vertaling van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans.