Op donderdag 31 mei 2018 stelde de vzw Auschwitz in Gedachtenis te Brussel de studiedag ‘Medisch eugenisme en misbruik van wetenschap toegepast door de Asmogendheden (1930-1945)’ voor.

medisch eugenisme-web
Programma: