Stichting Auschwitz heeft dit colloquium georganiseerd i.s.m. het Joods Museum van Griekenland.
Deze manifestatie, die bijna vijftien voordrachtgevers heeft verenigd van België, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Israël, zich vooral heeft geïnteresseerd voor de functie van het museum op historisch en pedagogisch niveau. (Centraal stond de vraag wat de historische en pedagogische functie is van een museum)

Publicatie:
De handelingen van het colloquium zijn verkrijgbaar in het Engels en het Frans: S. Rozanis, Y. Thanassekos (red.), “The historical and educational mission of a contemporary museum”/“La mission historique et pédagogique du musée contemporain”, Athene-Brussel, Jewish Museum of Greece en Stichting Auschwitz. (Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz, nr. 51FR, April-Juni 1996)

Onlinebestelling