Stichting Auschwitz heeft dit colloquium georganiseerd in samenwerking met de Faculté des sciences sociales, politiques et économiques van de ULB, het Institut supérieur de Philosophie van de Université Catholique van Louvain (UCL), de Fakulteit van de economische, sociale en politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), van het Goethe-Instituut Brussel en het Internationaal Auschwitz Comité.

Zoals de titel van het colloquium het reeds aangeeft, werden de mededelingen gestructureerd volgens drie thema's: de totalitarismen, de nazimisdaden en volkerenmoorden, de herziening van de geschiedenis. De uiteenzettingen rond de eerste problematiek waren er vooral op gericht om de geldende theorieën over het totalitarisme te toetsen op hun interpretatieve en verklarende mogelijkheden. De uitdieping van de tweede problematiek liet ons toe een bilan op te maken van de uiteenlopende interpretaties met betrekking tot de nazimisdaden en -volkerenmoorden; hun mechanismen en opeenvolgende fases te onderzoeken, en zich te bezinnen over de fundamentele kwestie van de uniciteit. Het derde thema heeft zich vooral toegespitst op een voorstelling van de “Historikerstreit”, de interne logica van dit debat en zijn context.

Aan dit debat hebben dertig sprekers, universiteitsprofessoren en navorsers deelgenomen (Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland), alsook overlevenden uit de naziconcentratiekampen.

 

Publicatie:
De handelingen van het colloquium zijn verkrijgbaar in het Frans: H. Wismann, Y. Thanassekos (red.), Révision de l'histoire. Totalitarismes, crimes et génocides nazis, Parijs, Éditions du Cerf (Coll. Passages), 1990.

 

Onlinebestelling