Ter bevordering van multidisciplinair wetenschappelijk werk kent Stichting Auschwitz sinds 1986 jaarlijks de ‘Prijs Stichting Auschwitz’ toe en sinds 2002 de ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ – een hommage aan alle slachtoffers van de naziconcentratiekampen en moordcentra – en dit als erkenning voor origineel en niet gepubliceerd onderzoek inzake de historische, sociale, politieke, economische, culturele en ideologische processen die hebben geleid tot massamisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocides.

De prijzen hebben in hoofdzaak betrekking op universitaire werkstukken van hoog niveau: doctoraten, masterscripties en onderzoeken. De interuniversitaire jury’s, die over deze werkstukken beslissen, bestaan uit professoren van Belgische en buitenlandse universiteiten, onderzoekers, gespecialiseerd in de behandelde thematiek en leden van de wetenschappelijke raad van Stichting Auschwitz.


Vanaf 2012-2013 kent Stichting Auschwitz, behalve de twee reeds bekende Prijzen, ook een jaarlijkse 'Onderzoeksbeurs' toe, die in 2023 verdubbeld werd met een 'Onderzoeksbeurs van Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg', aangeboden door Stichting Rozenberg-Caillet – Mains Ouvertes, Dignité de Vie. Wij danken haar Stichtster-Voorzitster, Andrée Caillet, van harte voor dit belangrijke initiatief.

De vier prijzen bedragen elk € 3.125.

jacques rozenberg 1998 enclos des fusilles auschwitz
Jacques Rozenberg - 1998 - Auschwitz


De prijzen voor het academiejaar 2022-2023 werden aan de volgende onderzoek(st)ers toegekend:

 Artikel 4 van het reglement van de Prijzen laat de Raad van Bestuur van Stichting Auschwitz toe om, in het kader van een onderzoeksovereenkomst, een kleine toelage (€ 300) toe te kennen voor het schrijven van een artikel dat gepubliceerd zal worden in ons tijdschrift Getuigen. Tussen Geschiedenis en Gedachtenis of op onze website. De beurs is toegekend aan:

 De academische zitting voor de uitreiking van de Prijzen van Stichting Auschwitz 2022-2023 vind op dinsdag 28 november 2023 om 18u stipt (receptie vanaf 17.30 uur) in de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel plaats.


Om de academische zitting bij te wonen, is een voorafgaande registratie vereist (met vermelding van naam, functie en e-mailadres), te sturen naar Daniel Weyssow