Ter bevordering van multidisciplinair wetenschappelijk werk kent Stichting Auschwitz sinds 1986 jaarlijks de ‘Prijs Stichting Auschwitz’ toe en sinds 2002 de ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ – een hommage aan alle slachtoffers van de naziconcentratiekampen en moordcentra – en dit als erkenning voor origineel en niet gepubliceerd onderzoek inzake de historische, sociale, politieke, economische, culturele en ideologische processen die hebben geleid tot massamisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocides. 

Vanaf 2012-2013 kent Stichting Auschwitz, behalve de twee reeds bekende Prijzen, ook een jaarlijkse ‘Onderzoeksbeurs’ toe.

De drie prijzen bedragen elk € 3.125.

 

De prijzen hebben in hoofdzaak betrekking op universitaire werkstukken van hoog niveau: doctoraten, masterscripties en onderzoeken. De interuniversitaire jury’s, die over deze werkstukken beslissen, bestaan uit professoren van Belgische en buitenlandse universiteiten, onderzoekers, gespecialiseerd in de behandelde thematiek en leden van de wetenschappelijke raad van Stichting Auschwitz.

Afgezien van de toekenning van deze prijzen behoudt Stichting Auschwitz zich het recht een overeenkomst voor onderzoek af te sluiten met een of meer auteurs waarvan het niet bekroonde werk de aandacht van de jury heeft getrokken. Om de betrokkene te ondersteunen bij de voortzetting van zijn/haar onderzoek aan de hand van de opmerkingen van de jury, kan deze een financiële bijdrage verlenen.

jacques rozenberg 1998 enclos des fusilles auschwitz
Jacques Rozenberg - 1998 - Auschwitz


De prijzen voor het academiejaar 2021-2022 werden aan de volgende onderzoek(st)ers toegekend:

 


 


De academische zitting voor de uitreiking van de Prijzen van Stichting Auschwitz 2021-2022 vind op woensdag 9 november 2022 om 18u stipt (receptie vanaf 17.30 uur) in de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel plaats, op uitnodiging van:

  • De Heer Philippe CLOSE, Burgemeester van Brussel-Stad, en het Schepencollege van Brussel-Stad
  • De Heer Henri GOLDBERG, Voorzitter, en de Raad van Bestuur van de vzw Auschwitz in Gedachtenis


en word opgesierd door de aanwezigheid van:

  • De Heer Xavier LEPOIVRE, Adjunct-kabinetschef van de Heer Thomas DERMINE, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
  • Zijne Excellentie de Heer Martin KOTTHAUS, Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België
  • Zijne Excellentie de Heer François SÉNÉMAUD, Ambassadeur van Frankrijk in België


Om de academische zitting bij te wonen, is een voorafgaande registratie vereist (met vermelding van naam, functie en e-mailadres), te sturen naar Daniel Weyssow