De vzw Auschwitz in Gedachtenis organiseert jaarlijks in november haar pedagogische vormingsdag ‘Het nazivernietigingsproces: een technische invalshoek’.

vorming techniciteit 2018 nl webTijdens deze kosteloze vormingsdag gaan Frédéric Crahay en Johan Puttemans in op de technische aspecten van de Holocaust. Ze leggen de details bloot van de gruweldaden zodat leerkrachten, ongeacht welk vak ze onderwijzen, hun lessen kunnen stofferen met goed onderbouwde argumenten en soms moeilijke klasdiscussies kunnen aangaan over de judeocide.

Voorbeeldprogramma:


Informatie en inschrijving (gratis, maar verplicht): Johan Puttemans