Exposition_AnneFrank

Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis steunen de promotie van de tentoonstelling “Lezen en schrijven met Anne Frank” in de provincie Antwerpen.

Momenteel is de tentoonstelling slechts in deze provincie te zien.


Tentoonstelling (pdf)

 

Tentoonstelling “Lezen en schrijven met Anne Frank” komt terug in februari 2015

 

lezen schrijven anne frank


In 2015 ligt het einde van de Tweede Wereldoorlog officieel 70 jaar achter ons en vele organisaties, gemeenten en steden zijn op zoek naar activiteiten om deze historische periode bevattelijk voor te stellen.

Samen met de partners Forum der Joodse Organisaties, Stichting Auschwitz en Kinderrechtenhuis Alken biedt het Vredescentrum een antwoord op deze vraag met de tentoonstelling “Lezen en Schrijven met Anne Frank”.
Het gaat om een compacte tentoonstelling ontwikkeld door de Anne Frank Stichting in Nederland die eenvoudig kan worden opgesteld.
De expo is opgevat als de kamer van Anne: aan de binnenzijde volgen kinderen het persoonlijke wedervaren van Anne zoals neergeschreven in haar dagboek. De tijdslijn met opschriften aan de buitenkant van de “kamer” kaderen het leven van Anne Frank in het bredere perspectief van WOII en het klimaat van oprukkend racisme en politieke dictatuur.
Bij de tentoonstelling hoort een werkboekje dat de kinderen onder begeleiding van medewerkers van het Vredescentrum / Kazerne Dossin Mechelen oplossen. De opdrachten peilen enerzijds naar feiten over Anne of de Tweede Wereldoorlog, anderzijds is er veel aandacht voor het lees-en schrijfgedrag van de jonge bezoekers.
Doelgroep zijn kinderen uit het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs. De tentoonstelling biedt dus een unieke kans om de samenwerking met lokale scholen en de bibliotheek te versterken.

Het Vredescentrum voorziet zelf op- en afbraak van de tentoonstelling en kan zorgen voor de begeleiding van de kinderen door het opzetten van workshops. Ook bij de voorbereiding en promotie helpen we graag.
In bijlage kan u alvast twee afbeeldingen van de opstelling (binnen– en buitenzijde) terugvinden. De afmetingen van de U-vormige tentoonstelling meten 3 op 4 meter.

Concreet:


Als aanvullende activiteit kan een getuigenis uit de Tweede Wereldoorlog gecombineerd worden met deze tentoonstelling. Het Vredescentrum brengt u graag in contact met geinteresseerde sprekers.

Wil u meer informatie over dit project of wil u graag weten of de tentoonstelling een bibliotheek of cultureel centrum in uw buurt aandoet?
Neem dan contact op met Lotte of Margot op het nummer 03 292 36 51 of info@vredescentrum.be

Begeleiding (pdf)
Werkboekje (pdf)

Meer info: www.vredescentrum.be