1. Voorwaarden voor het raadplegen van de documenten:

Voor elke raadpleging is een toelating op naam, opgemaakt door Stichting Auschwitz, vereist. Voor de studenten en de onderzoekers wordt de toelating enkel gegeven na een schriftelijke aanvraag van de promotor van het onderzoek. Thema en doel van dit onderzoek moeten nauwkeurig worden omschreven.

Stichting Auschwitz behoudt zich het recht voor de toelating voor een raadpleging van het archief te weigeren.

Aanvraag tot raadpleging (pdf)


2. Voorwaarden voor het gebruik van documenten:

  • Elk gebruik, deels of geheel, van teksten, klank en beelden vindt plaats met het nodige respect voor de herinnering van de overlevende(n) en voor de herinnering aan de deportatie.
  • Elk gebruik, deels of geheel, van teksten, klank en beelden houdt rekening met auteursrechten en individuele rechten van derden. Als die niet worden gerespecteerd, is de aanvrager als enige aansprankelijk.
  • Elk gebruik, deels of geheel, van teksten, klank en beelden moet de volgende vermelding bevatten: Archieven van Stichting Auschwitz.
  • Elk reproductie, deels of geheel, van teksten, klank en beelden moet bij Stichting Auschwitz worden aangevraagd. Die verleent een toelating op naam. Voor de studenten en de onderzoekers wordt de toelating enkel gegeven na een schriftelijke aanvraag van de promotor van het onderzoek. Thema en doel van dit onderzoek moeten nauwkeurig worden omschreven. Stichting Auschwitz behoudt zich het recht voor de toelating voor archiefreproducties te weigeren.
  • De naam en de voornamen van de getuigen uit het Archieffonds van de audiovisuele getuigenissen van overlevenden van de naziconcentratiekampen kunnen in geen enkel geval worden vermeld. Er wordt aangeraden om pseudoniemen te gebruiken met vermelding van het referentienummer van het archief van Stichting Auschwitz.
  • De reproductie(s) met toelating van Stichting Auschwitz mag (mogen) in geen enkel geval worden gereproduceerd of worden meegedeeld aan een derde zonder voorafgaande toelating op naam vanwege Stichting Auschwitz.
  • Stichting Auschwitz behoudt zich het recht voor om de namen van de privépersonen op de reproducties van de documenten die zij bewaart, te schrappen.
  • Voor elke reproductie moet de aanvrager een exemplaar afgeven van ieder gebruik dat werd gemaakt van de toegelaten reproductie(s)).

 

3. Waarschuwing:

Uit voorzorg zijn de interviews van de overlevenden, zoals wij die bij Stichting Auschwitz opnemen, noch door hun vorm, noch door hun inhoud, bestemd voor publiek gebruik of om openbaar te worden gemaakt. Ze zijn bedoeld voor wetenschappelijke en pedagogische doeleinden.