Kenny Tieu en Charlotte Nijs brengen op 27, 28 en 29 april 2011 hun 'exploratiedagen' door bij de vzw Auschwitz in Gedachtenis en Stichting Auschwitz.

 

In het kader van het traject voor zingeving zijn de 3de graadsleerlingen van het Sint-Ursula-Instituut uit O.-L.-V.- Waver op zoek naar een instelling of organisatie waar ze drie inleefdagen kunnen doorbrengen. Deze dagen zijn gepland op 27, 28 en 29 april 2011.

 

Concreet betekent dit dat Kenny Tieu en Charlotte Nijs drie dagen meedraaien in onze instelling/organisatie en dit volgens het gewone verloop van ons studie- en documentatiecentrum.

 

Meer uitleg en achtergrond bij dit project kan u nalezen in de visietekst (pdf).

 

Programma 2011 (pdf)

 

Het eindverslag van Charlotte Nijs (pdf)

 

Het eindverslag van Kenny Thieu (pdf)

 

 

Vergadering met Hilde Vissers en Dirk Lagast van de Raad van de Vlaamse Gemenschapscommissie:

exploratie-09   exploratie-10

exploratie-11   exploratie-13

 

 

Bezoek aan het Brussels Parlement:

exploratie-01   exploratie-02

exploratie-03   exploratie-04

 

 

Vergadering in het Paleis der Natie met Mevr. Els Naeyaert, Platform Democratie en Burgerzin van de Senaat:

exploratie-16   exploratie-17

 

 

Bezoek aan kerken in het kader van de lessen godsdienst evenals nazicht van hun historische waarde en plaatsing van hun functies tijdens W.O.II:

exploratie-05   exploratie-06

exploratie-07   exploratie-08

 

 

Wandeling verzet en repressie tijdens W.O. II:

exploratie-14   exploratie-15