Het colloquium zal plaatsvinden op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari, in het Maison Heinrich Heine gelegen in het Cité internationale universitaire de Paris


“États des lieux de la mémoire” [Inventaris van de Herinnering]

Colloquium georganiseerd door P. Mesnard in samenwerking met het Collège international de philosophie (Parijs), Stichting Auschwitz (Brussel), het CELIS (EA 1002) en het Maison des Sciences de l’Homme.

 

Er werd al veel gezegd en geschreven over de groeps- en de gemeenschappelijke herinneringen waarvan de betrokkenheid en de geschiedenis begrensd worden tot conflicten, “concurrentie-oorlogen”, strategieën voor het verbergen of het verzwijgen, in die mate dat deze termen gemeenplaatsen geworden zijn van een soort meer algemene doxa met betrekking tot de culturele en collectieve herinnering die gebruikt wordt in academische en mediatieke discours, zonder enige vraagstelling op enkele uitzonderingen na.

 

Deze conferentie stelt voor om een kritische lezing te ondernemen van de voorwaarden in kwestie over de opkomst, de samenstelling (het instellen) en het samenbrengen van verschillende herinneringen, voorbeeldig voor de grote misdaden uit de 20ste eeuw. De verschillende tussenkomsten zullen een vergelijkende benadering geven, enerzijds van de opkomst en de samenstelling van bepaalde groepsherinneringen (op welke wijze worden ze bevestigd en opgenomen binnen de openbare leefwereld en binnen de culturele belevenis?), en anderzijds van de interactie tussen de verschillende herinneringen die dezelfde gebeurtenissen en/of dezelfde, soms slechts tijdelijk, kenmerken en problemen gemeen hebben.

 

Programma (pdf)

 

 

Praktische informatie:

Maison Heinrich Heine – Cité internationale universitaire de Paris
27 C, Boulevard Jourdan – 75014 Paris

Vrijdag 18 januari van 14u30 tot 19u00 en zaterdag 19 januari 2013 van 10u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 18u00