Het Documentatiecentrum van Stichting Auschwitz opent opnieuw haar deuren op woensdag 1 juli. De bibliotheek en het archief zijn voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitsluitend op afspraak, bij voorkeur genomen per e-mail, hetzij met de archivaresse, mevrouw Timperman, hetzij met de bibliothecaris, de heer Verschueren. Indien het voor u niet mogelijk is om dit per e-mail te doen, kan u een van onze medewerkers telefonisch contacteren (02 512 79 98).

Dit zijn de veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd tijdens een eventuele consultatie:

  • Eén persoon per periode - maximaal drie achtereenvolgende uren - 's morgens en 's middags (het is mogelijk om twee periodes op dezelfde dag te boeken), alleen op afspraak en niet later dan twee dagen van tevoren.

  • De aangevraagde archieven of boeken worden uiterlijk de dag ervoor op de tafel in de consultatieruimte gedeponeerd.

  • Zij worden pas de dag na hun consultatie opgeborgen en zijn niet meer beschikbaar voor consultatie gedurende drie dagen, behalve door dezelfde persoon. Het lenen van boeken is momenteel niet toegestaan.

  • De bezoeker brengt zijn eigen masker mee; wij voorzien hydroalcoholische gel ter plaatse.

  • Geen bezoeken mogelijk tijdens de lunch (12.30 – 13.30)

  • Blijf tijdens het bezoek op een afstand van ongeveer twee meter en beperk alle contact.

  • Geen toevoeging mogelijk van andere archieven of boeken tijdens de raadpleging dan de vooraf bestelde. Hiervoor moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Al deze gezondheidsvoorzorgsmaatregelen worden genomen om de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en ons team te waarborgen.
Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, kunnen deze maatregelen aangepast worden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u in onze gebouwen documenten wilt komen raadplegen, wij ontvangen u graag ondanks deze beperkende voorwaarden.