Regelmatig vallen tientallen scholen in de prijzen, dankzij hun uitzonderlijke inzet voor milieu of sport. De vzw Auschwitz in Gedachtenis wil die scholen belonen die zich speciaal en spontaan inzetten voor burgerzin en kent elk jaar het label Bakens voor Burgerzin toe.


bakens-voor-burgerzin

We vragen ons vaak af hoe we onze kinderen kunnen voorbereiden om in deze “turbulente” wereld te leven, hoe we hen kunnen leren onafhankelijk en kritisch na te denken en beter samen te leven en hoe we hen kunnen helpen communiceren met de anderen, met respect en begrip voor elkaars verschillen.

De waarden van burgerzin onderwijzen is even belangrijk als leren lezen en schrijven.

De vzw Auschwitz in Gedachtenis heeft besloten, in samenwerking met haar Franstalige en Nederlandstalige pedagogische commissies, die scholen voor het voetlicht te brengen die extra inspanningen leveren op het gebied van herinneringseducatie en/of die het initiatief nemen om tolerantie, respect en burgerzin in de klas aan te leren, door hen het label ‘Bakens voor Burgerzin’ toe te kennen.

Meer informatie, reglement en registratieformulier (pdf)


Voor nadere inlichtingen: vzw Auschwitz in Gedachtenis – Georges Boschloos
Tel.: +32 (0)2 512 79 98 – Contact via e-mail