andreas huyssen[Het schimmenspel als medium van het politieke geheugen]

Voordracht van Professor Andreas Huyssen (Columbia-Universiteit, New York) op 11 december 2012 in de Albertina (Koninklijke bibliotheek van België) in het kader van de cyclus conferenties en debatten van de vzw Auschwitz in Gedachtenis.

De lezing stelt twee kunstenaars voor wier werk traumatische geschiedenis en de huidige effecten ervan behandelt: de splitsing van Brits-Indië bij Nalini Malani, het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime bij William Kentridge. Beide kunstenaars toonden hun werk op de tentoonstelling dOCUMENTA (13) van 2012 in Kassel. Beiden hebben een unieke, moderne vorm van schimmenspel als een esthetisch medium ontwikkeld dat de kwetsbaarheid en de noodzaak van het politieke geheugen op een krachtige manier overbrengt. Kentridge en Malani kunnen worden gezien als paradigmatische figuren wier werk belangrijke vragen doet rijzen over de 'global art' na het modernisme en de metamorfose van de politiek van het transnationale geheugen in de zogenaamde periferie.