Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis hebben twee pedagogische commissies, een Nederlandstalige en een Franstalige. Deze commissies bestaan uit leerkrachten van de meest uiteenlopende vakken uit alle studierichtingen, die beschikken over een ruime pedagogische ervaring. Hun taak bestaat erin de leerkrachten te informeren over de educatieve activiteiten rond het themageschiedenis en herinnering in verband met de Holocaust en de naziterreur. Voorts bevorderen en steunen ze projecten en initiatieven van scholen om leerlingen te sensibiliseren en hen historische kennis en inzicht bij te brengen. Zij verlenen hun directe medewerking vanaf de planning tot aan de verwezenlijking van de schoolprojecten.

De commissie geeft twee driemaandelijkse tijdschriften uit: het Nederlandstalige Sporen van herinnering: Pedagogie en geschiedenisoverdracht en het Franstalige Traces de mémoire. Pédagogie et transmission.