expo bevrijding collage nl 400Ter gelegenheid van de bevrijding van de nazikampen, stelt de vzw Auschwitz in Gedachtenis een tentoonstelling voor over het einde van de kampen en de terugkeer van de overlevende gedeporteerden.

Deze reizende tentoonstelling bestaat uit 19 panelen die gemakkelijk kunnen worden opgesteld. (Verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans)


Inhoud

De eerste deel van de tentoonstelling beschrijft de wijze waarop de SS de kampen bij het naderen van de geallieerden hebben geëvacueerd door dodenmarsen te organiseren. Na een eerste benadering van de bevrijding van de kampen in het oosten (Majdanek, Auschwitz) en de ontdekking van de massamoorden, schetsen verschillende panelen de omstandigheden waaronder ook de kampen in het westen werden ontdekt en bevrijd. Verschillende aspecten, ontdekt na de bevrijding, zoals de hygiëne in de kampen, de horror, het herstel in de Scandinavische landen en de kampen voor ontheemden, worden belicht. De tentoonstelling beschrijft de organisatie van de terugkeer van de gedeporteerden, hun onthaal in hun vaderland en de verschillen tussen joodse en politieke gedeporteerden. Het laatste paneel is gewijd aan de thema’s in verband met erkenning en herinnering van zowel Joodse als politieke overlevenden.

Deze tentoonstelling kan worden gezien als een aanvulling van onze succesrijke tentoonstelling “België 1914-1945. Levensverhalen van getuigen in het oog van de storm”, maar kan evengoed als aparte tentoonstelling fungeren. Ze stelt vooral een Belgische visie voor van de vermelde evenementen (visie in de Belgische pers van toen, rol van het Belgisch Commissariaat voor de Repatriëring, statuut van de Belgische politieke gevangenen ...).

Naast de historische context geeft deze tentoonstelling het woord aan overlevenden door middel van hun geschreven getuigenissen en door het gebruik van QR-codes op bepaalde panelen om hun gesproken getuigenissen te beluisteren op onze website.

Deze tentoonstelling heeft als doel een breed publiek aan te spreken en in het bijzonder de jonge generaties.

Reservatie: Georges Boschloos

Voor inlichtingen graag contact opnemen met Georges Boschloos:
Tel: +32 (0)2 512 79 98 – Contact per e-mail