Internationale prijzen - Stichting Auschwitz
Internationale prijzen

Ter bevordering van multidisciplinair wetenschappelijk werk kent Stichting Auschwitz sinds 1986 jaarlijks de ‘Prijs Stichting Auschwitz’ toe en sinds 2002 de ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ – een hommage aan alle slachtoffers van de naziconcentratiekampen en moordcentra – en dit als erkenning voor origineel en niet gepubliceerd onderzoek inzake de historische, sociale, politieke, economische, culturele en ideologische processen die hebben geleid tot massamisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocides. 

Vanaf 2012-2013 kent Stichting Auschwitz, behalve de twee reeds bekende Prijzen, ook een jaarlijkse ‘Onderzoeksbeurs’ toe.

De drie prijzen bedragen elk € 3.125.

 

De prijzen hebben in hoofdzaak betrekking op universitaire werkstukken van hoog niveau: doctoraten, masterscripties en onderzoeken. De interuniversitaire jury’s, die over deze werkstukken beslissen, bestaan uit professoren van Belgische en buitenlandse universiteiten, onderzoekers, gespecialiseerd in de behandelde thematiek en leden van de wetenschappelijke raad van Stichting Auschwitz.

Afgezien van de toekenning van deze prijzen behoudt Stichting Auschwitz zich het recht een overeenkomst voor onderzoek af te sluiten met een of meer auteurs waarvan het niet bekroonde werk de aandacht van de jury heeft getrokken. Om de betrokkene te ondersteunen bij de voortzetting van zijn/haar onderzoek aan de hand van de opmerkingen van de jury, kan deze een financiële bijdrage verlenen.

jacques rozenberg 1998 enclos des fusilles auschwitz
Jacques Rozenberg - 1998 - Auschwitz


De prijzen voor het academiejaar 2020-2021 werden aan de volgende onderzoek(st)ers toegekend:

 • De ‘Prijs Stichting Auschwitz’ (€ 3.125) aan de Heer Tom VANASSCHE voor zijn werk getiteld Ruptured Affections: The Pathos of Anti-Pathos in Shoah Literature and Historiography, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., 2020.

 

 • De ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ (€ 3.125) aan Mevrouw Anna Veronica POBBE voor haar werk getiteld getiteld Hans Biebow dopo il 1941: la Wehrmacht, la Soluzione Finale e la fine del ghetto di Łódź, Corso di Dottorato in ‘Culture d’Europa, Ambiente, Spazi, Storie, Arti, Idee’, Università degli Studi di Trente, Settore scientifico-disciplinare, 2019.

 

 • De ‘Onderzoeksbeurs van Stichting Auschwitz’ (€ 3.125) aan Mevrouw Erika SILVESTRI voor haar onderzoeksproject getiteld Family secrets: trans-generational memory transmission of Aktion T4, Doctoral candidate at Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin. Cotutelle with La Sapienza University of Rome.


De prijzen voor het academiejaar 2019-2020 die vorig jaar vanwege de pandemie niet konden worden toegekend, werden ook tijdens de academische sessie 2020-2021 aan de volgende onderzoek(st)ers toegekend:

 • De ‘Prijs Stichting Auschwitz’ (€ 3.125) aan de Heer Loïc LUTZ voor zijn werk getiteld Les frères Seuss: Itinéraires et parcours de deux bourreaux concentrationnaires nazis, Mémoire de recherche en histoire contemporaine, Faculté des Sciences Historiques, Universiteit van Straatsburg, 2019.

 • De ‘Prijs Stichting Auschwitz – Jacques Rozenberg’ (€ 3.125) aan Mevrouw Amélie FAUCHEUX voor haar werk getiteld Massacrer dans l’intimité. Le retournement des liens sociaux et familiaux dans le cas du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994, Thèse de doctorat en sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Institut Jean Nicod, Parijs, 2019.

 • Een ‘Bijzondere vermelding van de jury’ aan de Heer Pierre GOETSCHEL voor zijn documentaire getiteld La Dernière d’entre elles, Les films de l’œil sauvage, Frankrijk, 52 en 70 min, 2019.

 • De ‘Onderzoeksbeurs van Stichting Auschwitz’ (€ 3.125) aan Mevrouw Léa MENDELBAUM en de Heer William HENNE voor hun geanimeerd dramatisch documentaire filmproject getiteld Sonder, gebaseerd op het verhaal van Leon Cohen, From Greece to Birkenau, The Crematoria Workers’ Uprising, Creative Copywriter, Brussel.

 • Een ‘Bijzondere vermelding van de jury’, als onderdeel van de Onderzoeksbeurs, aan de Heer Grégory CÉLERSE en aan Mevrouw Catherine BERNSTEIN voor hun documentaire filmproject getiteld Les Oubliés du 11 septembre 42, Kuiv Productions (Vincent Sacripanti, Développement & Distribution), Parijs.


De academische zitting voor de uitreiking van de Prijzen van Stichting Auschwitz 2019-2020 en 2020-2021 vond op woensdag 27 oktober 2021 in de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel plaats, op uitnodiging van:

 • De Heer Philippe CLOSE, Burgemeester van Brussel-Stad, en het Schepencollege van Brussel-Stad
 • De Heer Henri GOLDBERG, Voorzitter, en de Raad van Bestuur van de vzw Auschwitz in Gedachtenis


en werd opgesierd door de aanwezigheid van:

 • De Heer Thomas DERMINE, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
 • De Heer Sammy MAHDI, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, bevoegd voor de Nationale Loterij
 • Zijne Excellentie de Heer Francesco GENUARDI, Ambassadeur van Italië in België
 • Zijne Excellentie de Heer Martin KOTTHAUS, Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België
 • Mevrouw Sophie VILLETTE, Eerste Raadgeefster, die Hare Excellentie Mevrouw Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Ambassadeur van Frankrijk in België vertegenwoordigde

Video's van de uitreiking van de Prijzen 2020 en 2021


Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021

Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
Uitreiking van de Prijzen Stichting Auschwitz 2020 en 2021, oktober 2021
 
De werking van ons Centrum geniet de steun van:logo loterie nl          We zijn lid van het BCH  

Contact

Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – B-1000 Brussel
  +32 (0)2 512 79 98
  info@auschwitz.be
Kantoren geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9u30 en 16u00.
Raadpleging ter plaatse enkel op afspraak.
twfbytin

Lid worden

Wilt u lid worden van de vzw Auschwitz in Gedachtenis, deelnemen aan haar activiteiten of gewoon haar werking ondersteunen, contacteer ons en stort € 40 op rekeningnummer IBAN: BE55 3100 7805 1744 – BIC: BBRUBEBB.
Elke gift van meer dan € 40 geeft recht op een belastingvermindering in België.

Schrijf in

op onze nieuwsbrief in het Nederlands
captcha 
Ik ga akkoord met Privacy beleid
De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.