Stichting Auschwitz - Documentatiecentrum
Documentatiecentrum

etageresalivres

De Bibliotheek

 
Stichting Auschwitz stelt een meertalige bibliotheek van meer dan 13.000 boeken ter beschikking van het brede publiek. De boeken en tijdschriften hebben betrekking op de studie van de Tweede Wereldoorlog (vooral in België, Frankrijk en Nederland), het fascisme, het nationaalsocialisme in het Derde Rijk (geschiedenis, bewegingen, regimes, instellingen, maatschappij, economie, ideologieën, enz.), evenals op alle facetten van de fascistische en nazicriminaliteit (politieke onderdrukking, vervolgingen wegens ras, medische experimenten, oorlogsmisdaden, genocidepolitiek, enz.). De genocide op de Joden en de Roma en Sinti, die werden vervolgd door de nazi’s, is er bijzonder goed vertegenwoordigd.

Wij beschikken over belangrijke documentatie in verband met de vernietigingscentra en concentratiekampen.

Talrijke werken behandelen eveneens de geschiedenis van het antifascisme, het antinazisme en het verzet in Europa.

Ook over meer theoretische en methodologische onderwerpen is in de bibliotheek materiaal voorhanden: de relatie tussen geschiedenis en herinnering, het gebruik van getuigenissen en mondelinge overlevering, de waarde van vergelijkende benaderingen, de grote debatten en controversen in de geschiedschrijving over de interpretatie van fascistische, nazistische en stalinistische verschijnselen, enz.

De bibliotheek van Stichting Auschwitz stelt bovendien werken met een pedagogische inslag, talrijke getuigenissen en significante romans in verband met de Shoah ter beschikking van haar lezers.

De collecties bevatten ook werken over racisme, antisemitisme, xenofobie en de heropleving ervan en over het negationisme en het extremisme vandaag.

Ook andere massamoorden en de genocides op de Armeniërs, in Rwanda en in het voormalige Joegoslavië, enz., zijn vertegenwoordigd in de werken in ons fonds.

Een digitale catalogus waarin de boeken en tijdschriften zijn opgenomen, staat ter beschikking van de lezers en kan ter plaatse worden geraadpleegd.

De wetenschappelijke medewerkers van de vzw Auschwitz in Gedachtenis staan, op afspraak, ter beschikking van de lezers om hen te begeleiden bij het opzoeken.

De bibliotheek is, enkel op afspraak met het hoofd van de bibliotheek, de heer Verschueren, via telefoon op het nummer +32 (0)2 512 79 98 of liever nog via e-mail, toegankelijk voor het publiek van maandag tot en met vrijdag, van 09u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

Inschrijving is gratis doch verplicht. Raadpleging is gratis. Een deel van de documentatie kan worden uitgeleend gedurende max. 2 weken. Er kunnen fotokopieën in A4 worden gemaakt € 0,05/fotokopie.

Toegang tot de bibliotheek en haar documentatie is onderworpen intern reglement.

halter

Het Archief


Sinds haar oprichting in 1980, legt Stichting Auschwitz zich toe op het verzamelen van alle mogelijke documenten uit archieven met betrekking tot het universum van de naziconcentratiekampen en de situatie van de gedeporteerden en overlevenden. Wij nemen deze archieven over vanuit de bezorgdheid om zoveel mogelijk sporen te bewaren en om een zo ruim mogelijke documentatie te vergaren voor wetenschappelijk onderzoek en alle mogelijke pedagogische projecten.

Het archief is, enkel op afspraak met het hoofd van de archieven, mevrouw Timperman, per telefoon: +32 (0)2 512 79 98 of liever nog via e-mail, toegankelijk voor het publiek van maandag tot en met vrijdag, van 09u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.Stichting Auschwitz beschikt over verscheidene archiefbestanden, waaronder:

  • een fototheek bestaande uit foto’s van de activiteiten van de Vereniging Auschwitz en van Stichting Auschwitz (reizen, colloquia, enz.) en afdrukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog (België onder de bezetting, het Derde Rijk, concentratiekampen en vernietigingscentra, enz.): reproducties van de voornaamste musea of gerenommeerde studiecentra;
  • het archief van de Belgische vereniging van gewezen politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau: lopend archief van de vereniging, zoals correspondentie, activiteitenprogramma, verslagen van vergaderingen, organisatie van evenementen, enz.;
  • het archief van het Internationaal Auschwitz Comité: publicaties, verslagen, balansen, statuten, correspondentie met de nationale comités, enz.;
  • bestand van de Persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur: dit zijn onder andere lidkaarten, identificatiefiches, deportatiefiches, officiële erkenningen, correspondentie, certificaten en detentiebewijzen, foto's, persknipsels, tekeningen, enz. Dit fonds bevat hoofdzakelijk documenten die de overlevenden hebben overhandigd naar aanleiding van hun audiovisuele interview.

Als Belgische afdeling van het programma Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies – Yale University verzamelt Stichting Auschwitz sinds 1992 getuigenissen van overlevenden van de concentratiekampen in de vorm van audiovisuele interviews. Die interviews zijn het levensverhaal van de getuigen gedurende en na hun deportatie. De opnamen zijn vergezeld van een fiche met de evidencebased biografie van de getuige. Bovendien is een aantal van die interviews opgenomen in een thematische index (met verwijzing naar de ‘time-code’) en op volgorde gerangschikt, wat het opzoekwerk vergemakkelijkt. Actueel beschikt Stichting Auschwitz over 246 getuigenissen, of zowat 1.250 uren gesprekstijd. De gemiddelde duur van een interview bedraagt 5u10.

Contact

Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis
Wolstraat 17/Bus 50 – B-1000 Brussel
  +32 (0)2 512 79 98
  info@auschwitz.be
KBO Stichting Auschwitz: 0876787354
KBO Auschwitz in Gedachtenis: 0420667323

Kantoren geopend van maandag t/m vrijdag tussen 9u30 en 16u30.
Raadpleging ter plaatse enkel op afspraak.

fbytininstagram logo

Lid worden

Wilt u lid worden van de vzw Auschwitz in Gedachtenis, deelnemen aan haar activiteiten of gewoon haar werking ondersteunen, contacteer ons en stort € 40 op rekeningnummer IBAN: BE55 3100 7805 1744 – BIC: BBRUBEBB.
Elke gift van meer dan € 40 geeft recht op een belastingvermindering in België.

Schrijf in

op onze nieuwsbrief in het Nederlands
captcha 
Ik ga akkoord met Privacy beleid
De website van vzw Auschwitz in Gedachtenis en van de Stichting Auschwitz maakt gebruik van cookies om het surfen op de site te vergemakkelijken en om bepaalde functies toe te laten. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.